Priser

Grunnen til at prisoverslag blir belastet, er at man er nødt til å åpne apparatet, finne feilen, sjekke delepriser og kalkulere jobben. Dette tar selvfølgelig tid. Skal derimot apparatet repareres, vil prisoverslaget være en del av reparasjonskostnaden, og ikke komme i tillegg.

Prisoverslaget er også å anse som en minstepris på reparasjonen.

* Forundersøkelse ved åpenbar tordenvær-skade er meget omfattende og tar derfor lengre tid å behandle. Denne forundersøkelsen dekkes i de fleste tilfeller av forsikringsselskapet. Snakk med ditt forsikringsselskap på forhånd.

Hvis det viser seg at årsaken til at det er feil ved produktet, skyldes utenforliggende årsaker, det være seg overspenning, vannskade, gjenstander i pumpe etc, dekkes ikke dette av garanti/reklamasjon og vi må i disse tilfeller fakturere kunden for medgått tid.

Apparater som ikke er hentet innen 6 mnd etter at det er ferdig reparert, og beskjed gitt, vil bli solgt for å dekke reparasjonskostnaden.

Timepris:1050,- eks mva
Verkstedmateriell:95,-   eks mva
Admin/fakturaomk.:65,-   eks mva
Oppmøte uteservice: 720,- + transport eks mva