Installasjon

Vi utfører montering/justering av antenne for digitalt bakkenett, samt montering/justering av parabol. Se våre priser for disse tjenestene under her – eller trykk på lenken for å gå direkte til nettbasert bestilling av service.

Generelle priser

Grunnen til at prisoverslag blir belastet, er at man er nødt til å åpne apparatet, finne feilen, sjekke delepriser og kalkulere jobben. Dette tar selvfølgelig tid. Skal derimot apparatet repareres, vil prisoverslaget være en del av reparasjonskostnaden, og ikke komme i tillegg.

Prisoverslaget er også å anse som en minstepris på reparasjonen.

* Forundersøkelse ved åpenbar tordenvær-skade er meget omfattende og tar derfor lengre tid å behandle. Denne forundersøkelsen dekkes i de fleste tilfeller av forsikringsselskapet. Snakk med ditt forsikringsselskap på forhånd.

Hvis det viser seg at årsaken til at det er feil ved produktet, skyldes utenforliggende årsaker, det være seg overspenning, vannskade, gjenstander i pumpe etc, dekkes ikke dette av garanti/reklamasjon og vi må i disse tilfeller fakturere kunden for medgått tid.

Apparater som ikke er hentet innen 6 mnd etter at det er ferdig reparert, og beskjed gitt, vil bli solgt for å dekke reparasjonskostnaden.

Timepris:1050,- eks mva
Verkstedmateriell:95,-   eks mva
Admin/fakturaomk.:65,-   eks mva
Oppmøte uteservice: 720,- + transport eks mva

Forundersøkelse og prisoverslag

PC Skjerm: 800,-
TV: 900,-
Video / DVD: 800,-
Satellittutstyr: 600,-
Avansert Audio/HIFI: 1200,-
Enklere Audio: 800,-
Bærbart: 750,-
Camera: 800,-
Hvitevarer ute: 1400,-
Hvitevarer inne: 900,-
Prisoverslag og rapport ved forsikringsskade med apparat innlevert på verksted: 1000,-
Prisoverslag og rapport ved forsikringsskade med oppmøte hjemme hos kunde 1500,-
 Alle priser er inkl. mva.  

 

Transport Priser

Område Heimdal

Hente/bringe: 1000,- (VANLIG)
Ekstra m/2 mann: 400,-

Område Klæbu / Byåsen / Byen:

Hente/bringe: 1250,- (VANLIG)
Ekstra m/2 mann: 400,-

Alle priser er inkl. mva. Tillegg for demontering/montering: Vanlig timepris

Montering/justering av parabol

Prisliste til privatkunde pr. 1.01.13:

Befaring av anlegg: Kr.1400,-
Montering av fastantenne 1 el. 2 lnb: Kr.1.900,- – Kr.2.500,- (ca.)
Montering av motorstyrt antenne: Kr.2.500,- – Kr.4.000,- (ca.)

Ved tidkrevende installasjon og kabelføring, kan kostnaden med montering overstige den estimerte prisen. På samme måte vil enkle, raske installasjoner føre til lavere pris.

Prisene gjelder montering på sør eller vestvegg montert på trevegg, max 4m over bakkenivå. Ved høyere montering må det beregnes tillegg for leie av lift.

Kjørekostnader:

Kr.500,- innenfor 10km fra Heimdal. Kr.15,00 pr. km ut over dette. Bomavgift kommer i tillegg.

Montering i mur: Kr.  250,-
Montering over tak: Kr.  350,-
Veggbeslag m/rør: Kr.  700,- – Kr.1.700,- (avhengig av rørlengde og utstikk på veggbeslag)
Justering/service på fastmontert antenne/tuner: Kr. 1.500,-
Justering/service på motorstyrt antenne: Kr. 2.000,-
Prisene er veiledende og vil variere etter tidsforbruk og lokale forhold.

Leie av lift koster mellom Kr.4.500,- og 7.000,- avhengig av høyden. Henting og levering av lift kommer i tillegg.

Alle priser er oppgitt inkl. mva eks. materiell.

Montering til bedriftskunder utføres etter forbrukt tid med Kr.1000,-/t eks mva. med tillegg av transport og materiell.

Montering/justering av antenne for digitalt bakkenett

1. Installasjon og konfigurasjon av mottaker: Mottaker kobles til TV og signalstyrke sjekkes. Signalstyrke skal være innenfor et akseptabelt nivå, for det sted monteringen utføres på. Kanaler søkes inn og montør sjekker bildekvalitet. På utført arbeid av montør gis det 3 måneders reklamasjonsrett. 1 200,-
2. Installasjon og konfigurasjon av mottaker + installasjon av antenne Installasjon og konfigurering skjer ihht til beskrivelse i punkt 1. Antenne monteres på egnet plass på yttervegg eller tak. Kabel legges opp langs vegg og føres gjennom vegg etter anvisning fra kunden. Antenne justeres, mottaker kobles til og signalstyrke sjekkes. Signalstyrke skal være innenfor et akseptabelt nivå, for det sted moteringen utføres på. Prisen inkluder følgende materiell:

  1. Kabel: Standard 15 meter Coax.
  2. Kabelklemmer: For standard Coax kabel, 30 stk.
1 900,-
3. Installasjon og konfigurasjon av mottaker + installasjon av antenne (inkl. antenne) Installasjon og konfigurering skjer ihht til beskrivelse i punkt 1. Installasjon av antenne skjer ihht til beskrivelse i punkt 2. Prisen inkluder følgende materiell:

  1. Materiell som beskrevet i punkt 2.

Antenne: Antenne for DVB-T inkludert standard veggfeste.

3 000,-
4. Ekstra antenneuttak (utover det som er inkludert i pakkeprisene) Prisen inkluder følgende materiell:

  1. Kabel: Standard 15 meter Coax.
  2. Kabelklemmer: For standard Coax kabel, 30 stk.
  3. Splitter: Mast montert 2 veis passiv for DVB-T (kan også monteres inne).
  4. Splitter: Mast montert 4 veis passiv for DVB-T (kan også monteres inne).
900,-
5. Antenneforsterker (benyttes ved svakt signal) Prisen inkluder følgende materiell, samt montering:

  1. Antenneforsterker: Mast montert variabel 25-35 db gain for DVB-T med 2 uttak. Mates av innendørs strømforsyning
600,-
6. Dekningssjekk av montør Dekningssjekk utføres ved å måle signalstyrken 1 200,-